• تصفیه خانه آب شرب اراک
    • پتروشیمی فجر 2
    • تصفیه خانه فاضلاب زاهدان
    • پروژه R.O در فولاد خوزستان
    • ایستگاه پمپاژ آب مسگرآباد
    • تصفیه خانه آب ایواوغلی